PARIS HAUTE COUTURE SPRING-SUMMER 20 : YUIMA NAKAZATO – PHOTOS BY SHOJI FUJII